REJESTRACJA

  *Pole wymagane

  Administratorem Danych Osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z organizacją wydarzeń lub konferencji, jest Związek Banków Polskich z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa oraz Centrum Prawa bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Adres e-mail inspektora danych osobowych: iod@zbp.pl lub iod@cpb.pl Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie https://www.zbp.pl/rodo lub https://cpb.pl/inspektor-ochrony-danych/

  7 PAŹDZIERNIKA 2021, ONLINE 

  XVI Kongres Gospodarki
  Elektronicznej - edycja jesienna

  W drodze do Gospodarki 4.0

  bezpieczeństwo, dostępność, zielona transformacja