PRELEGENCI

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes, Związek Banków Polskich

Adam Marciniak

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Piotr Alicki

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

Andrzej Dulka

Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Jowita Michalska

Dyrektor Generalna, Digital University

Konrad Maj

Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, Uniwersytet SWPS

Piotr Mieczkowski

Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland

Wojciech Cellary

Profesor nauk technicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Grzegorz Mazurek

Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Katarzyna Śledziewska

Dyrektor Zarządzająca, DELab UW

Andrzej Sobczak

Doktor habilitowany, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

25 MAJA 2021, ONLINE 

XVI Kongres Gospodarki
Elektronicznej

W drodze do Gospodarki 4.0

nowoczesne społeczeństwo, nowoczesne przedsiębiorstwa, nowoczesne państwo