PRELEGENCI

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes, Związek Banków Polskich

Adam Marciniak

Przewodniczący w latach 2020-2021, Rada Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich

Katarzyna Śledziewska

Dyrektor Zarządzająca, DELab UW

Konrad Maj

Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, Uniwersytet SWPS

Krzysztof Silicki

Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK

Artur Kupczunas

Wiceprezes, Saule Technologies

Adam Tochmański

Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski

Dariusz Piotrowski

Wiceprezes Zarządu, Dell Technologies Polska

Krzysztof Kotyniewicz

Prezes Zarządu, Polski Związek Głuchych

Petros Psyllos

Innowator, programista

Wojtek Kutyła

UX Consultant

Tomasz Bilczyński

Senior Manager, Accenture

Maja Skwarzec

Management Consulting Manager, Accenture

Jacek Zadrożny

Ekspert ds. dostępności, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny, UN Global Compact Poland

Anna Drabarz

Skarbnik, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Mieczysław Groszek

Prezes, Fundacja Polska Bezgotówkowa

Andrzej Dulka

Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Piotr Piasecki

Prezes, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

Jowita Michalska

Dyrektor Generalna, Digital University

Marek Zagórski

Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Piotr Mieczkowski

Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland

Wojciech Cellary

Profesor nauk technicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Grzegorz Mazurek

Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Piotr Alicki

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

Andrzej Sobczak

Doktor habilitowany, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dariusz Piotrowski

VP Sales, General Manager Poland, Dell Technologies

Marek Młyniec

Partner, PwC

Krzysztof Mędrala

Prezes Zarządu, MedApp

Wiesław Gorzelak

VP Operations, Dell Technologies

Kamil Konikiewicz

Dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji, PKO Bank Polski

Andrzej Grochowalski

Chief Information Officer, InPost

Marek Michalewicz

Dyrektor, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Marcin Waszczuk

MTC Cloud Architect Data & AI, Microsoft

7 PAŹDZIERNIKA 2021, ONLINE 

XVI Kongres Gospodarki
Elektronicznej - edycja jesienna

W drodze do Gospodarki 4.0

bezpieczeństwo, dostępność, zielona transformacja