AGENDA

10.00 – 10.15Otwarcie XV Kongresu Gospodarki Elektronicznej
 Krzysztof Pietraszkiewicz | Prezes | Związek Banków Polskich
10.15 – 11.45SESJA I: Polskie drogi do Przemysłu 4.0
10.15 – 10.30Raport „Jak ai zmienia sektor publiczny”
Patryk Choroś | SAS Institute Polska
10.30 – 10.45Co Polacy myślą o robotach?
dr Konrad Maj | SWPS
10.45 – 11.00PRZEMYSŁ 4.0 TO WIĘCEJ NIŻ SWOJSKA CYFRYZACJA
Prof. Wojciech Cellary | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
11.00 – 11.45PANEL DYSKUSYJNY – POLSKIE DROGI DO PRZEMYSŁU 4.0
Moderator:
Prof. Wojciech Cellary | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uczestnicy:
Dr inż. Maciej Cader | Zastępca Dyrektora ds. Badawczych | Łukasiewicz PIAP
Prof. Tomasz Łodygowski
| Politechnika Poznańska
Ewa Mikos-Romanowicz | Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu | Siemens sp. z o.o.
Cezary Tadej
| Kierownik lakierni | Volkswagen Poznań
Dr Piotr Wiśniewski
| Prezes | DBR77

11.45 – 12.30SESJA II: Nauka i szkolnictwo w dobie pandemii
11.45 – 12.30PANEL DYSKUSYJNY – NAUKA I SZKOLNICTWO W DOBIE PANDEMII
Moderator:
Krzysztof Pietraszkiewicz | Prezes | Związek Banków Polskich

Uczestnicy:
Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek | Rektor | Akademia Leona Koźmińskiego
dr Krzysztof Kandefer | Rektor | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Anna Sokołowska | Dyrektor Generalny | Centralny Dom Technologii
Van Anh Dam | Założycielka | Kids Code Fun
Dariusz Andrzejewski | Dyrektor | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni

12.30 – 12.45Wręczenie Nagród Kongresu Gospodarki Elektronicznej
10.00 – 10.30Otwarcie XV Kongresu Gospodarki Elektronicznej
 Krzysztof Pietraszkiewicz| Prezes | Związek Banków Polskich
Marek Zagórski | Minister Cyfryzacji
10.30 – 12.00SESJA I: Wpływ pandemii covid-19 na innowacje

10.30 – 10.45

10.45 – 11.00

Zwyczaje płatnicze w Polsce
Michał Polasik | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zwyczaje płatnicze na świecie
Tomasz Owczarek | Dyrektor sprzedaży | Mastercard

11.00 – 11.15FIRECHAT: TOTALIZATOR SPORTOWY – TRANSFORMACJA CYFROWA Z PERSPEKTYWY KLUCZOWEGO GRACZA NA SILNIE REGULOWANYM RYNKU. CZY ZDALNA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI SŁUŻY OMNIKANAŁOWEJ SPRZEDAŻY?
Robert Trętowski | Wiceprezes Zarządu | Krajowa Izba Rozliczeniowa
Olgierd Cieślik | Prezes Zarządu | Totalizator Sportowy
11.15 – 12.00PANEL DYSKUSYJNY

Moderator:
Bartłomiej Nocoń I Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej I Związek Banków Polskich
Uczestnicy:
Paweł Jakubik
| Przewodniczący | Forum Technologii Bankowych
Bartosz Ciołkowski
| Dyrektor Generalny | Mastercard
Piotr Tomasik
| Dyrektor Biura Sprzedaży Centralnej | Krajowa Izba Rozliczeniowa
Paulina Skrzypińska |  Innovation Lab Coordinator |  BNP Paribas Bank Polska
12.00 – 13.30SESJA II: Nowe technologie dla włączenia cyfrowego
12.00 – 12.10Czy jest możliwość 3D biodrukowania trzustki w celu leczenia cukrzycy?
dr hab. med. Michał Wszoła | Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
12.10 – 12.20Działalność kół naukowych Politechniki Warszawskiej na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Katarzyna Tutaj | Przewodnicząca Rady Kół Naukowych | Politechnika Warszawska
12.20 – 12.35

Wyzwania związane z wdrożeniem w Polsce dyrektywy unii europejskiej ws. wymogów dostępności produktów i usług

Zuzanna Raszkowska | Zastępca Dyrektora | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

12.35 – 13.30PANEL DYSKUSYJNY
Moderator:
Krzysztof Kotyniewicz
| Prezes Zarządu Głównego | Polski Związek Głuchych

Uczestnicy:
dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz | Członek Zarządu | Fundacja Promyk Słońca
Kamil Kowalski | Dyrektor INTEGRACJI-Lab | Fundacja INTEGRACJA
Zuzanna Raszkowska | Zastępca Dyrektora | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Artur Marcinkowski | Przewodniczący Rady | Fundacja Widzialni

13.30 – 13.45Wręczenie nagród za opracowania i wdrożenia technologiczne przeciwdziałające wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami.