30 listopada 2023
online
bezpłatnie

XVIII KONGRES GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Cyfrowe rewolucje: innowacje, transformacje i perspektywy
w świecie nowoczesnej gospodarki

Cyfrowe rewolucje

Liczymy każdą
sekundę do startu
00
DNI
00
GODZIN
00
MINUT
00
SEKUND

O kongresie

Kongres Gospodarki Elektronicznej to spotkania, w których biorą udział przedstawiciele biznesu, administracji i środowisk akademickich. KGE podejmuje tematykę kluczową dla wzrostu społeczeństwa cyfrowego. To miejsce inspirujących debat i wymiany wiedzy oraz platforma do rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

18
EDYCJA
6
KATEGORII NAGRÓD
4
SESJE TEMATYCZNE
22
PRELEGENTÓW

Kluczowe tematy

Usługi cyfrowe dla obywateli – Państwo 4.0

Troska o doświadczenia cyfrowe – kultura włączenia

Cyfrowy pracownik 4.0
– strategie sukcesu

Nabywanie umiejętności cyfrowych – poruszanie się w erze informacji

"Cyfrowe rewolucje"

30 listopada 2023

online

09:00-09:15

Otwarcie XVIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej

Agnieszka Wachnicka

WICEPREZESKA, ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

09:15 – 09:35 Wystąpienie otwierające

Prelegent:

Julia Patorska
Partner / Deloitte

09:35 – 09:55 Przegląd sytuacji makroekonomicznej

Prelegent:

Włodzimierz Kiciński
Wiceprezes / Związek Banków Polskich

10:00-11:45

SESJA I: Usługi cyfrowe dla obywateli – Państwo 4.0

Cyfryzacja usług otwiera możliwości dla innowacji w zarządzaniu. Usługi cyfrowe usprawniają procesy i redukują ryzyka. Może to prowadzić do oszczędności kosztów dla rządów i zwiększenia zadowolenia obywateli.

 • "Droga ku cyfrowej dekadzie"
 • mObywatel
 • E-doręczenia
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Smart city

10:00 – 10:15 Nowa era w identyfikacji

Prelegent:

Michał Kalinowski
Dyrektor Biura Rozwoju usług dodanych i w e-commerce / PKO Bank Polski SA

10:15 – 10:30 Cyfrowe procesy cyfrowej dekady

Prelegent:

Michał Tabor
Partner i Członek Zarządu /Obserwatorium.biz

10:30 – 11:45 Panel dyskusyjny

Moderator: Wojciech Pantkowski KIR

Uczestnicy:

Andrzej Dulka
Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Tadeusz Osowski
Ekspert UMP ds Transformacji Cyfrowej, Unia Metropolii Polskich

Małgorzata Domagała
Dyrektor / MasterCard Europe

11:45–13:45

SESJA II: Troska o doświadczenia cyfrowe – kultura włączenia

Projektowanie interfejsów cyfrowych musi być traktowane priorytetowo pod względem potrzeb i doświadczeń klientów. Wiąże się to ze zrozumieniem oczekiwań, preferencji i wyzwań użytkowników w celu stworzenia dostępnych dla wszystkich platform.

 • Wzmacnianie niezależności cyfrowej
 • Klientocentryczność
 • Przepisy w zakresie dostępności cyfrowej
 • Rewolucyjne rozwiązania na miarę XXI wieku

11:45 – 12:00 Wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie włączenia osób neuroróżnorodnych do pracy

Prelegent:

Michał Tomczak
Assistant Professor / Politechnika Gdańska

12:00 – 12:15 Włączająca kultura pracy – potencjał osób ze spektrum autyzmu jako pracowników w branży IT

Prelegent:

Paweł Wojtyczka
Prezes Zarządu / Fundacja Asper IT

12:15 – 12:45 Firechat

Bartłomiej Nocoń
Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej / Związek Banków Polskich

Marcin Oleksy
Polski amp futbolista / Zwycięzca plebiscytu na Bramkę Roku 2022 FIFA Puskás Award

12:45-13:00 – Wręczenie nagród KGE

· Ambasador Gospodarki Elektronicznej
· Partner Roku
· Projekt Roku
· Dziennikarz Roku
· Za innowacyjne rozwiązania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami
· Za wybitne osiągnięcia w zakresie wykorzystania nowych technologii na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami

Przerwa - 20 minut

13:20 - 14:30

SESJA III: Cyfrowy pracownik 4.0 – strategie sukcesu

Przyszli pracownicy muszą wykazywać się dużą zdolnością do adaptacji, aby dobrze prosperować w dynamicznym środowisku pracy. Zdolność do szybkiego uczenia się, dostosowywania się do zmian i dostosowywania umiejętności będzie kluczowa w obliczu ciągłych transformacji branż.

 • Przemysł 4.0. i jego pracownicy
 • Robotyzacja i Generatywna AI – (r)ewolucja w zatrudnieniu
 • Prywatność pracowników w epoce cyfrowej: równowaga pomiędzy przejrzystością i bezpieczeństwem
 • Cyfrowi nomadzi i globalna siła robocza: zarządzanie ponad granicami

13:20 – 13:35 Idealny pracownik w erze sztucznej inteligencji

Prelegent:

Marcin Ledworowski
Senior Advisor / Accenture

13:35 – 14:25 Dyskusja

Moderator:

Karol Mazurek
Dyrektor Zarządzający / Accenture

Uczestnicy:

Tadeusz Woszczyński
Country Manager / Hitachi Europe Ltd

Joanna Seklecka
Prezeska / eService

Dorota Zaremba
Wiceprezeska / SAP Poland

Sebastian Ptak
Trusted Advisor / Happy Birds

14:30-15:20

SESJA IV: Nabywanie umiejętności cyfrowych - poruszanie się w erze informacji

Umiejętność używania, rozumienia i wykorzystywania technologii cyfrowych ma fundamentalne znaczenie. Obejmuje to biegłość w analizie danych, kodowaniu i poruszaniu się po platformach cyfrowych.

 • Umiejętności cyfrowe w rozwoju kariery: poruszanie się po cyfrowym rynku pracy
 • Edukacja włączająca i uczenie się przez całe życie w epoce cyfrowej

14:25 – 14:35 Postrzeganie procesów transformacji cyfrowej i ich wpływ na nasza pracę vs decyzje o szkoleniu się.

Prelegentka:

Katarzyna Śledziewska
Dyrektor Zarządzająca / DELab UW

14:35 – 15:25 Panel dyskusyjny

Moderator:

Katarzyna Śledziewska
Dyrektor Zarządzająca / DELab UW

Uczestnicy:

Agnieszka Wachnicka
Wiceprezeska / Związek Banków Polskich

Robert Woliński
Wiceprezes Zarządu / Bazy i Systemy Bankowe Spółka z o.o.

Agnieszka Pugacewicz
Koordynatorka / DELab UW

Anna Spychalska-Grzeszek
Strategic Marketing I Projects Management / Fundacja Polska Bezgotówkowa

15:25-15:35

Podsumowanie Kongresu Gospodarki Elektronicznej

Agnieszka Wachnicka

WICEPREZESKA, ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Prelegenci tegorocznej edycji

Agnieszka Wachnicka
Prezes, Związek Banków Polskich

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracowała w Ministerstwie Finansów, pełniąc m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego oraz zasiadała w Radzie Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Związana również z Biurem Rzecznika Finansowego oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. W 2018 została Prezeską Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Kierowała pracami legislacyjnymi nad licznymi aktami prawnymi w zakresie regulacji rynku finansowego, w szczególności rynku bankowego i systemów płatniczych. Uczestniczyła w pracach grup roboczych, komitetów i zespołów konsultacyjnych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania polityk i regulacji unijnych w obszarze rynku finansowego.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracowała w Ministerstwie Finansów, pełniąc m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego oraz zasiadała w Radzie Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Związana również z Biurem Rzecznika Finansowego oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. W 2018 została Prezeską Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Kierowała pracami legislacyjnymi nad licznymi aktami prawnymi w zakresie regulacji rynku finansowego, w szczególności rynku bankowego i systemów płatniczych. Uczestniczyła w pracach grup roboczych, komitetów i zespołów konsultacyjnych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania polityk i regulacji unijnych w obszarze rynku finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZWIŃ

CZYTAJ WIĘCEJ

Bartłomiej Nocoń
DYREKTOR ZESPOŁU SYSTEMÓW PŁATNICZYCH I BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ / ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH CZŁONEK ZARZĄDU /EUROPEJSKA RADA DS. PŁATNOŚCI W BRUKSELI (EPC)

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Od ponad 20 lat związany z obszarem bankowości cyfrowej oraz zarządzaniem finansami w kanałach elektronicznych. W 2007 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Banku Pekao S.A., w tym samym czasie był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o w Krakowie.

W 2020 r. Bartłomiej Nocoń dołączył do Związku Banków Polskich jako dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej. W styczniu 2021r. Bartłomiej Nocoń został wybrany do Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) z siedzibą w Brukseli.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Od ponad 20 lat związany z obszarem bankowości cyfrowej oraz zarządzaniem finansami w kanałach elektronicznych. W 2007 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Banku Pekao S.A., w tym samym czasie był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o w Krakowie.

W 2020 r. Bartłomiej Nocoń dołączył do Związku Banków Polskich jako dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej. W styczniu 2021r. Bartłomiej Nocoń został wybrany do Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) z siedzibą w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZWIŃ

CZYTAJ WIĘCEJ

Artur Kurcweil
WICEPREZES / PKO BANK POLSKI PRZEWODNICZĄCY RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ / ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie menadżerskie w obszarze IT. W latach 2011 -2021 pracował w Grupie PZU. Odpowiadał za transformację cyfrową usług Grupy PZU, projekty informatyczne, zapewnienie ciągłości działania i wdrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Pełnił również funkcję dyrektora nadzorującego Laboratorium Innowacji, podmiotu zajmującego się współpracą z międzynarodowymi startupami, testowaniem i wdrażaniem innowacji w ramach Grupy PZU.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz jest Członkiem Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie menadżerskie w obszarze IT. W latach 2011 -2021 pracował w Grupie PZU. Odpowiadał za transformację cyfrową usług Grupy PZU, projekty informatyczne, zapewnienie ciągłości działania i wdrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Pełnił również funkcję dyrektora nadzorującego Laboratorium Innowacji, podmiotu zajmującego się współpracą z międzynarodowymi startupami, testowaniem i wdrażaniem innowacji w ramach Grupy PZU.

Zasiada w Radzie Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz jest Członkiem Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZWIŃ

CZYTAJ WIĘCEJ

Joanna Seklecka
Prezeska / Przewodnicząca Komitetu Agentów Rozliczeniowych / Przewodnicząca Rady Wydawców Kart Bankomatowych, eService / Związek Banków Polskich

Jest jedną z najbardziej znanych kobiet świata płatności bezgotówkowych w Polsce ale nie tylko. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. Kierowany przez nią eService jest liderem polskiego rynku akceptacji kart płatniczych i największym agentem rozliczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Joanna Seklecka jest absolwentką SGH w Warszawie. Ukończyła elitarny Stanford Executive Program, prowadzony przez Stanford University Graduate School of Business. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w branżach: gier komputerowych, doradztwa i audytu. Karierę w eService rozpoczęła w 2004 roku, jako dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości.

Wiedza i doświadczenie Joanny Sekleckiej zostały docenione również przez członków Komitetu Agentów Rozliczeniowych, którzy w styczniu 2020 r., jednogłośnie wybrali ją przewodniczącą KAR. � 

Jest jedną z najbardziej znanych kobiet świata płatności bezgotówkowych w Polsce ale nie tylko. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. Kierowany przez nią eService jest liderem polskiego rynku akceptacji kart płatniczych i największym agentem rozliczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Joanna Seklecka jest absolwentką SGH w Warszawie. Ukończyła elitarny Stanford Executive Program, prowadzony przez Stanford University Graduate School of Business. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w branżach: gier komputerowych, doradztwa i audytu. Karierę w eService rozpoczęła w 2004 roku, jako dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości.

Wiedza i doświadczenie Joanny Sekleckiej zostały docenione również przez członków Komitetu Agentów Rozliczeniowych, którzy w styczniu 2020 r., jednogłośnie wybrali ją przewodniczącą KAR. � 

CZYTAJ WIĘCEJ
ZWIŃ

CZYTAJ WIĘCEJ

Katarzyna Śledziewska
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA / DELAB UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Dyrektor Zarządzająca DELab UW oraz Kierowniczka Działania "Budowa Impactful Digital Alliance". Kieruje także międzynarodowymi projektami naukowymi. Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Readie, Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Zespołu Ekspertów Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB. Od 2021 roku członkini Rady Programowej Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanitesoraz ekspertka Sekcji Edukacji Cyfrowej przy Komitecie Informatyki PAN.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zmian, jakie transformacja cyfrowa uruchamia w gospodarce i społeczeństwie. Wcześniej prowadziła badania nad współpracą gospodarczą, w tym zagadnieniem integracji. Była stypendystką Fundacji na rzecz NaukiPolskiej i „Polityki”.

Dyrektor Zarządzająca DELab UW oraz Kierowniczka Działania "Budowa Impactful Digital Alliance". Kieruje także międzynarodowymi projektami naukowymi. Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Readie, Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Zespołu Ekspertów Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB. Od 2021 roku członkini Rady Programowej Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanitesoraz ekspertka Sekcji Edukacji Cyfrowej przy Komitecie Informatyki PAN.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zmian, jakie transformacja cyfrowa uruchamia w gospodarce i społeczeństwie. Wcześniej prowadziła badania nad współpracą gospodarczą, w tym zagadnieniem integracji. Była stypendystką Fundacji na rzecz NaukiPolskiej i „Polityki”.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZWIŃ

CZYTAJ WIĘCEJ

Marta Życińska
Dyrektor Generalna, Mastercard Europe

We wrześniu 2000 roku rozpoczęła dziesięciomiesięczny staż w dziale marketingu L'Oreal. Później organizowała uczelniane eventy w Uniwersytecie Brock, była menedżerką do spraw marketingu wizualnego w L'Oreal. W roku 2002 rozpoczęła pracę w PTK Centertel jako młodsza menedżerka marki. Po trzech latach awansowała na stanowisko menedżerki. W roku 2006 stanęła na czele Departamentu Komunikacji B2C. W roku 2007 została dyrektorką Biura Komunikacji Orange. W roku 2008 objęła stanowisko dyrektorki do spraw komunikacji marketingowej Grupy PZU. W roku 2011 awansowała na stanowisko dyrektorki marketingu.

W latach 2016-2018 była dyrektorką marketingu polskiego oddziału firmy Matsercard. W kwietniu 2018 roku została jej wiceprezeską do spraw marketingu i komunikacji na Europę Środkowo-Wschodnią. W roku 2022 objęła stanowisko wiceprezeski do spraw globalnego marketingu produktowego i B2B. Dyrektorką generalną polskiego oddziału Mastercard Europe jest od maja 2023 roku.


We wrześniu 2000 roku rozpoczęła dziesięciomiesięczny staż w dziale marketingu L'Oreal. Później organizowała uczelniane eventy w Uniwersytecie Brock, była menedżerką do spraw marketingu wizualnego w L'Oreal. W roku 2002 rozpoczęła pracę w PTK Centertel jako młodsza menedżerka marki. Po trzech latach awansowała na stanowisko menedżerki. W roku 2006 stanęła na czele Departamentu Komunikacji B2C. W roku 2007 została dyrektorką Biura Komunikacji Orange. W roku 2008 objęła stanowisko dyrektorki do spraw komunikacji marketingowej Grupy PZU. W roku 2011 awansowała na stanowisko dyrektorki marketingu.

W latach 2016-2018 była dyrektorką marketingu polskiego oddziału firmy Matsercard. W kwietniu 2018 roku została jej wiceprezeską do spraw marketingu i komunikacji na Europę Środkowo-Wschodnią. W roku 2022 objęła stanowisko wiceprezeski do spraw globalnego marketingu produktowego i B2B. Dyrektorką generalną polskiego oddziału Mastercard Europe jest od maja 2023 roku.


CZYTAJ WIĘCEJ
ZWIŃ

CZYTAJ WIĘCEJ

Krzysztof Silicki
DYREKTOR / NASK

Polski inżynier, ekspert cyberbezpieczeństwa, w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. W latach 1982–1992 pracował w Instytucie Technologii Elektronowej, a następnie, w latach 1993–2017 w NASK, początkowo jako szef operatorów węzła stołecznego sieci ogólnopolskiej. ramach pracy w NASK Krzysztof Silicki był w 1997 roku twórcą pierwszej i przez wiele lat największej w Polsce konferencji „Secure” poświęconej bezpieczeństwu sieci komputerowych.

Polski inżynier, ekspert cyberbezpieczeństwa, w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. W latach 1982–1992 pracował w Instytucie Technologii Elektronowej, a następnie, w latach 1993–2017 w NASK, początkowo jako szef operatorów węzła stołecznego sieci ogólnopolskiej. ramach pracy w NASK Krzysztof Silicki był w 1997 roku twórcą pierwszej i przez wiele lat największej w Polsce konferencji „Secure” poświęconej bezpieczeństwu sieci komputerowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZWIŃ

CZYTAJ WIĘCEJ

Michał Tomczak
ASSISTANT PROFESSOR / POLITECHNIKA GDAŃSKA

Doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki z piętnastoletnim stażem, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych. Tematyka publikacyjna dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim neuroróżnorodności w kontekście środowiska pracy oraz kompetencji pracowników. Kierownik studiów podyplomowych Menedżer HR na WZiE PG. Kierownik i wykonawca w kilku projektach finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dot. neuroróżnorodności w kontekście pracy zawodowej.

Opracował zestaw rozwiązań dla pracodawców w zakresie doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi w ramach cyfrowego środowiska pracy, w tym modyfikacje środowiska pracy pod kątem potrzeb osób ze spektrum zaburzeń autystycznych, a także brał udział w opracowaniu systemu kontroli stresu dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki z piętnastoletnim stażem, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych. Tematyka publikacyjna dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim neuroróżnorodności w kontekście środowiska pracy oraz kompetencji pracowników. Kierownik studiów podyplomowych Menedżer HR na WZiE PG. Kierownik i wykonawca w kilku projektach finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dot. neuroróżnorodności w kontekście pracy zawodowej.

Opracował zestaw rozwiązań dla pracodawców w zakresie doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi w ramach cyfrowego środowiska pracy, w tym modyfikacje środowiska pracy pod kątem potrzeb osób ze spektrum zaburzeń autystycznych, a także brał udział w opracowaniu systemu kontroli stresu dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZWIŃ

CZYTAJ WIĘCEJ

Zobacz kto jeszcze pojawi się na scenie

Senior Advisor, Accenture
Partner i Członek Zarządu, Obserwatorium.biz
Strategic Marketing I Projects Management, Fundacja Polska Bezgotówkowa
Dyrektor Biura Rozwoju usług dodanych i w e-commerce, PKO Bank Polski SA
Wiceprezes Zarządu, Bazy i Systemy Bankowe Spółka z o.o.
Wiceprezes, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Trusted Advisor, Happy Birds
Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Wiceprezeska, SAP Poland
Country Manager, Hitachi Europe Ltd
Polski piłkarz, Warta Poznań
Ekspert UMP d/s Transformacji Cyfrowej, Unia Metropolii Polskich
Dyrektor Zarządzający / Wiceprzewodniczący Forum Technologii Bankowych (ZBP), Accenture / Związek Banków Polskich

Rada programowa

Katarzyna Śledziewska
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA / DELAB UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Dyrektor Zarządzająca DELab UW oraz Kierowniczka Działania "Budowa Impactful Digital Alliance". Kieruje także międzynarodowymi projektami naukowymi. Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Readie, Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Zespołu Ekspertów Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB. Od 2021 roku członkini Rady Programowej Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanitesoraz ekspertka Sekcji Edukacji Cyfrowej przy Komitecie Informatyki PAN.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zmian, jakie transformacja cyfrowa uruchamia w gospodarce i społeczeństwie. Wcześniej prowadziła badania nad współpracą gospodarczą, w tym zagadnieniem integracji. Była stypendystką Fundacji na rzecz NaukiPolskiej i „Polityki”.

Dyrektor Zarządzająca DELab UW oraz Kierowniczka Działania "Budowa Impactful Digital Alliance". Kieruje także międzynarodowymi projektami naukowymi. Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Readie, Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Zespołu Ekspertów Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB. Od 2021 roku członkini Rady Programowej Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanitesoraz ekspertka Sekcji Edukacji Cyfrowej przy Komitecie Informatyki PAN.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zmian, jakie transformacja cyfrowa uruchamia w gospodarce i społeczeństwie. Wcześniej prowadziła badania nad współpracą gospodarczą, w tym zagadnieniem integracji. Była stypendystką Fundacji na rzecz NaukiPolskiej i „Polityki”.

ZWIŃ
CZYTAJ WIĘCEJ

CZYTAJ WIĘCEJ

Anna Grabowska
Dyrektor Generalny, Fundacja Promyk Słońca

Dyrektor generalny fundacji promyk słońca. Od 1999 roku związana z sektorem pozarządowym. Działa między innymi na rzecz wyrównywania szans społecznych oraz opieki nad osobami o szczególnych potrzebach. Inicjatorka powołania międzynarodowego instytutu nowych technologii. Redaktor naczelna periodyku „poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka”. Wyróżniona przez polskie towarzystwo neuropsychologiczne za wkład w rozwój neuronauk w polsce. Absolwentka uniwersytetu wrocławskiego.

Dyrektor generalny fundacji promyk słońca. Od 1999 roku związana z sektorem pozarządowym. Działa między innymi na rzecz wyrównywania szans społecznych oraz opieki nad osobami o szczególnych potrzebach. Inicjatorka powołania międzynarodowego instytutu nowych technologii. Redaktor naczelna periodyku „poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka”. Wyróżniona przez polskie towarzystwo neuropsychologiczne za wkład w rozwój neuronauk w polsce. Absolwentka uniwersytetu wrocławskiego.

ZWIŃ
CZYTAJ WIĘCEJ

CZYTAJ WIĘCEJ

Krzysztof Kotyniewicz
Prezes, Polski Związek Głuchych

Prezes zarządu polskiego związku głuchych. Związany z tą organizacją od 2002 roku. Prezes koła terenowego polskiego związku głuchych w bielsku-białej (w latach 2003-2006), a w kolejnych latach prezes zarządu oddziału śląskiego. Wiceprzewodniczący powiatowej rady ds. Osób niepełnosprawnych przy prezydencie miasta bielska-białej (od 2007 roku). Autor i realizator wielu projektów lokalnych, regionalnych i europejskich. Wykładowca języka migowego oraz instruktor orientacji przestrzennej dla niewidomych.

Prezes zarządu polskiego związku głuchych. Związany z tą organizacją od 2002 roku. Prezes koła terenowego polskiego związku głuchych w bielsku-białej (w latach 2003-2006), a w kolejnych latach prezes zarządu oddziału śląskiego. Wiceprzewodniczący powiatowej rady ds. Osób niepełnosprawnych przy prezydencie miasta bielska-białej (od 2007 roku). Autor i realizator wielu projektów lokalnych, regionalnych i europejskich. Wykładowca języka migowego oraz instruktor orientacji przestrzennej dla niewidomych.

ZWIŃ
CZYTAJ WIĘCEJ

CZYTAJ WIĘCEJ

Konrad Dudek
Cash Product head for CEE/ Przewodiczący Rady ds.. Usług Płatniczych, Deutsche Bank / Związek Banków Polskich

Cash product head w deutsche bank oraz przewodniczący rady ds. Usług płatniczych w związku banków polskich. Posiada doświadczenie w zarządzaniu procesami i optymalizacji kosztów w procesach bankowych. Specjalizuje się między innymi w rozwiązaniach dotyczących bankowości transakcyjnej, zarządzaniu płynnością, wdrażaniu nowych technologii w finansach, optymalizacji procesów. Absolwent uniwersytetu łódzkiego i european school of management and technology. W życiu kieruje się słowami: „nie bój się próbować. Pamiętaj, że profesjonaliści zbudowali titanica, amatorzy zbudowali arkę”.

Cash product head w deutsche bank oraz przewodniczący rady ds. Usług płatniczych w związku banków polskich. Posiada doświadczenie w zarządzaniu procesami i optymalizacji kosztów w procesach bankowych. Specjalizuje się między innymi w rozwiązaniach dotyczących bankowości transakcyjnej, zarządzaniu płynnością, wdrażaniu nowych technologii w finansach, optymalizacji procesów. Absolwent uniwersytetu łódzkiego i european school of management and technology. W życiu kieruje się słowami: „nie bój się próbować. Pamiętaj, że profesjonaliści zbudowali titanica, amatorzy zbudowali arkę”.

ZWIŃ
CZYTAJ WIĘCEJ

CZYTAJ WIĘCEJ

Bartłomiej Nocoń
Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Od ponad 20 lat związany z obszarem bankowości cyfrowej oraz zarządzaniem finansami w kanałach elektronicznych. W 2007 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Banku Pekao S.A., w tym samym czasie był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o w Krakowie.

W 2020 r. Bartłomiej Nocoń dołączył do Związku Banków Polskich jako dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej. W styczniu 2021r. Bartłomiej Nocoń został wybrany do Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) z siedzibą w Brukseli.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Od ponad 20 lat związany z obszarem bankowości cyfrowej oraz zarządzaniem finansami w kanałach elektronicznych. W 2007 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Banku Pekao S.A., w tym samym czasie był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o w Krakowie.

W 2020 r. Bartłomiej Nocoń dołączył do Związku Banków Polskich jako dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej. W styczniu 2021r. Bartłomiej Nocoń został wybrany do Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) z siedzibą w Brukseli.

ZWIŃ
CZYTAJ WIĘCEJ

CZYTAJ WIĘCEJ

Pozostali członkowie rady programowej

Dyrektor Generalna, Mastercard Europe
Wiceprezeska, Warszawski Instytut Bankowości
Prezes, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Prezes, Biuro Informacji Kredytowej
Prezes, Polski Standard Płatności
Prezes, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Prezeska, Fundacja Polska Bezgotówkowa
Profesor, Szkoła Główna Handlowa
Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Cyfryzacji
Asystentka FTB, Związek Banków Polskich
Asystentka RdUP, Związek Banków Polskich
Wiceprezes, Centrum Procesów Bankowych i Informacji
Prezeska / Przewodnicząca Komitetu Agentów Rozliczeniowych / Przewodnicząca Rady Wydawców Kart Bankomatowych, eService / Związek Banków Polskich
Dyrektor Zarządzający / Wiceprzewodniczący Forum Technologii Bankowych (ZBP), Accenture / Związek Banków Polskich
Dyrektor Generalny, Visa
Członek zarządu / Przewodniczący Forum Technologii Bankowych (ZBP), Microsoft / Związek Banków Polskich
Wiceprezes / Przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej, PKO BP / Związek Banków Polskich
Prezes, Związek Banków Polskich

Mówią o nas

Joanna Erdman
Prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Wzrost kompetencji cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu wśród konsumentów i przedsiębiorców to jeden z podstawowych elementów warunkujących równomierny rozwój cyfrowego społeczeństwa i innowacyjności oraz wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Eksperci określają naszą rzeczywistość jako świat BANI. Ta zmienność, złożoność i niepewność otoczenia stawia przed właścicielami firm liczne wyzwania, których pokonanie wymaga często nowoczesnych modeli biznesowych i wdrażania rozwiązań opartych na technologii. Dlatego dostrzegamy znaczącą potrzebę wspierania przedsiębiorców w procesie digitalizacji, aby efektywnie niwelować pogłębiające się różnice cyfrowe i zapewniać równe szanse na rozwój. Podczas Kongresu Gospodarki Elektronicznej możemy porozmawiać w gronie ekspertów o trendach technologicznych i społecznych oraz wypracować najlepsze rekomendacje dla firm i konsumentów, które pomogą odpowiadać na wyzwania przyszłości.

Bartłomiej Nocoń
Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich

W ostatnich kilku latach obserwujemy przyspieszenie tempa zmian technologicznych w szeroko rozumianej gospodarce elektronicznej. Aby móc dobrze prosperować w nowym cyfrowym krajobrazie, powinniśmy zdawać sobie sprawę z konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwijania nowych umiejętności. Równocześnie, prawidłowe zastosowanie zaawansowanych technologii cyfrowych powinno iść w parze ze współpracą pomiędzy kluczowymi partnerami i aktualizacją planów inwestycyjnych skupiających się w szczególności na cyfryzacji strategicznych obszarów naszej gospodarki.

Istotnym jest nadanie właściwego priorytetu powszechnej dostępności cyfrowej, zapewniając, aby możliwości i innowacje gospodarki elektronicznej były w równym stopniu osiągalne dla wszystkich osób, także tych ze szczególnymi potrzebami. Ten proces długofalowo będzie sprzyjać bardziej zróżnicowanej i utalentowanej sile roboczej oraz wzbogacać nasze społeczeństwo jako całość!

Katarzyna Śledziewska
Profesor, Uniwersytet Warszawski

„W dobie błyskawicznego postępu i coraz szerszej adopcji innowacji cyfrowych przez kluczowe jednostki sfery gospodarczej oraz politycznej, imperatywem staje się kreowanie przestrzeni do głębokiej dyskusji, wymiany wiedzy, zmiany postaw i stawiania pytań. Umiejętne korzystanie z owoców innowacji, a zarazem świadome stawianie czoła wyzwaniom i potencjalnym zagrożeniom, które niosą za sobą nowoczesne technologie, wymaga dzielenia się wiedzą, otwartej dyskusji i współpracy. W kontekście obecnego czasu, gdzie kluczowym zadaniem jest wsparcie polskich przedsiębiorstw oraz systemu edukacji i szkoleń w adaptacji do nowych wyzwań, Kongres Gospodarki Elektronicznej po raz kolejny staje się istotnym punktem spotkań dla wszystkich, którzy uczestniczą w kreowaniu cyfrowej przyszłości Polski. Gorąco zapraszamy do udziału! Tego rodzaju forum, scalające przedstawicieli instytucji publicznych, świat akademii oraz przedstawicieli sektora biznesowego, jest wyjątkową okazją do wzajemnego inspirowania się, dzielenia doświadczeniami i wspólnego kształtowania przyszłości gospodarki elektronicznej w naszym kraju. Nie przegap okazji, by być częścią tej znaczącej konwersacji!”

Artur Kurcweil
Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski

„W najbliższych latach budowanie ekosystemów wokół tradycyjnych usług bankowych i odpowiednie zastosowanie nowoczesnych technologii będzie decydowało o konkurencyjności poszczególnych banków i kształcie całego sektora bankowego. Kluczem do udanej zmiany jest przenoszenie systemów na bardziej skalowalne i elastyczne platformy technologiczne, tworzenie warstw mikro serwisów i API do integracji w ramach rozszerzania ekosystemów czy przenoszenie bankowych aplikacji do chmury. Coraz większy wpływ na sektor mają sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, blockchain i metaverse. Ważna staje się dyskusja o tym, jak w praktyce stosować generatywną AI czy wirtualną rzeczywistość i przy ich wsparciu tworzyć wartość dla klientów. Równolegle cyfrowa transformacja stwarza nowe rodzaje ryzyka dla banków i klientów, a także stawia wyzwania bankom centralnym i organom nadzoru. Najważniejszym ryzykiem dla sektora staje się cyberbezpieczeństwo, które wyprzedza ryzyko kredytowe. Coraz istotniejsze jest także dążenie do ustalenia etycznych standardów, poszanowania wartości intelektualnej i prawnej oraz przejrzystości w procesie rozwoju nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji. O tym wszystkim warto dyskutować podczas Kongresu Gospodarki Elektronicznej, na który już teraz serdecznie zapraszam.”

Joanna Seklecka
Prezes Zarządu, eService

„Gospodarka elektroniczna jest symbolem najbardziej dynamicznej ery w historii ludzkości. Niezależnie od stosunku do cyfrowych innowacji i zaawansowanych technologii, każdy z nas korzysta z udogodnień, jakie wprowadzają one we wszystkie dziedziny życia. Narzędzia gospodarki elektronicznej stały się naszą drogą do przyszłości. Są determinantą jeszcze szybszego rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Nie możemy jednak zapominać, że niosą ze sobą różnego rodzaju wyzwania, dotyczące m.in. bezpieczeństwa, prywatności i wolności.

By wykorzystać szanse i sprostać wyzwaniom, niezbędny jest stały dialog świata nauki i biznesu, środowisk społecznych oraz administracji. Powinien on służyć wspólnemu celowi – budowaniu bezpiecznej i przyjaznej przyszłości, w której zdobycze nauki oraz technologii służą ludziom i naszej planecie. Jestem przekonana, że Kongres Gospodarki Elektronicznej jest jednym z najważniejszych polskich forów realizujących tę idee w praktyce. Dlatego cieszę się, że po raz kolejny możemy aktywnie włączyć się w jego nurt, wnosząc do dyskusji potencjał świata płatności elektronicznych.”

Kongres na przestrzeni lat

Każdego roku spotykamy się, by rozmawiać o cyfrowej przyszłości polskiej gospodarki.

Dotychczasowe edycje poświęcone były m.in. zagadnieniom dotyczącym cyberbezpieczeństwa, nowych technologii przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz strategicznym programom cyfrowym dla państwa i biznesu.

Są razem z nami

Partnerzy
Partnerzy medialni

Zapisz się

Udział w kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy zarejestrowani online otrzymają na adres e-mail link do transmisji dzień przed wydarzeniem.

ONLINE

Miejsce spotkania prelegentów

Tutaj odbędą się nagrania z prelegentami i uczestnikami debat.

POKAŻ TRASĘ

Warto wiedzieć

Gdzie i kiedy dokładnie odbędzie się XVIII Kongres Gospodarki Elektronicznej?

XVII kongres gospodarki ekonomicznej odbędzie się 30 listopada 2023. Wydarzenie będzie dostępne dla uczestników za pośrednictwem transmisji online, natomiast prelegenci spotkają się w klubie bankowca (ul. Smolna 6 w Warszawie).

Jak mogę wziąć udział w konferencji?

Aby wziąć udział w konferencji, kliknij przycisk „Zapisz się”. "Uzupełnij i prześlij formularz, a dzień przed wydarzeniem otrzymasz link do transmisji na podany w formularzu adres e-mail. Link do transmisji pojawi się również na tej stronie dzień przed wydarzeniem pod przyciskiem "Oglądaj online". Wydarzenie będzie dostępne dla uczestników w wersji online.

Do kiedy mogę się zarejestrowac?

Zarejestrować można się do dnia wydarzenia.

Czy udział w wydarzeniu jest płatny?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Gdzie mogę obejrzeć transmisję?

Transmisja będzie dostępna na platformie YouTube. Link do transmisji osoby zapisane otrzymają dzień przed wydarzeniem na podany w formularzu adres e-mail. Link do transmisji pojawi się również na tej stronie pod przyciskiem "Oglądaj online".

Kiedy zostaną udostępnione nagrania z live streamingu?

Zwykle udostępniamy nagrania do 2 tygodni po konferencji.

W jakich przeglądarkach najlepiej oglądać transmisję?

Do oglądania transmisji zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Safari.